Beatrice Dicksons (2:1:4)
Östra kyrkogården, gravfält H, nummer 18
Beatrices namn står på den liggande gravstenen, på korset står Elisabeth Candale, hon var sällskapsdam och god vän
Beatrice Dickson
1852-1941 (2:1:4)

ÖSTRA KYRKOGÅRDEN

James Jamesson Dicksons döttrar (Se "yngre grenen" 2:1):
Gravfält K, nummer 420. Gravrättsinnehavare: Olof Wijk. Vård av graven betald för 50 år (1966-2015) för en kostnad av 5505 kr.
2:1:2 
2:1:2 1
2:1:2 2 
Caroline Wijk, född Dickson, 1846-1918
Olof Wijk, 1833-1901
Hjalmar Wijk 1877-1965
Gravfält H, nummer 18. Gravrättsinnehavare: Miss Cundale. Vård av graven betald för evig tid.
Beatrice namn står på den liggande gravstenen, på korset står
Elisabeth Cundale. Hon var sällskapsdam och god vän.
2:1:4 Beatrice (Bea) Dickson, 1852-1941
Elisabeth Cundale, 1837-1911
Miss Cundale, född i London, var sällskapsdam till Beas mamma Eleonore D. (se 2:1) på Överås. Bea är begravd i denna grav, då hon tyckte att det var så synd att miss Cundale skulle vara ensam! Uppgift av Vanja Dickson.

(Tidigare låg i denna grav James Loney (trädgårdsmästare på Överås). 1933 flyttad till en urngrav på Östra kyrkogården vid Nobelgatan. Gravrättsinnehavare: Cecilia Loney, Winnifrid Annie L.)


Olof Wijks familjegrav
Östra kyrkogården, gravfält K, nummer 420

Olof Wijk 1833-1901
Gift med Caroline Dickson (2:1:2)

Caroline Dickson 1846-1918 (2:1:2)

                     

 

 

Webmaster: Maud Dickson